Woda Ziemia

Powietrze

01.07.2010–31.10.2013

Projekt EKOLOGIA

innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: HomeZajęcia na uczelni

Ekolodzy na Uniwersytecie

W  dniu 12.10 2012 uczniowie realizujący Projekt Ekologia,którego opiekunami są Jadwiga Syrko - Bolaczek, Monika Żurek oraz Agata Julukowicz byli na zajęciach organizowanych przez  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ramach zajęć przedstawiona została nam prezentacja multimedialna na temat rodzajów i właściwości skał oraz pokazano proste doświadczenia obrazujące problematykę występowania wód podziemnych w środowisku skalnym.
Ponadto uczniowie wykonali m.in. modele warstwy wodonośnej, które posłużyły do pokazania zjawisk zachodzących w obrębie zawodnionych warstw geologicznych.

Zajęcia pozwoliły uczestnikom na zaznajomienie się nie tylko z budową warstwy wodonośnej, ale również z pojęciami porowatości oraz przepuszczalności wodnej, zagrożeniami związanymi z nadmiernym eksploatowaniem wód podziemnych oraz ich zanieczyszczeniem.


Agata Julukowicz

Galeria:

https://picasaweb.google.com/118344493404046087988/EkologiaZajeciaNaUniwersytecie